Tuesday, July 31, 2012

1959 | RAIMONDI | PARABIAGO, MILAN

1959 | RAIMONDI by Piero Raimondi
Parabiago, Milan


PARABIAGO'S
FOOTWEAR EXHIBITION [1954 - 1960]
PART 1 | PART 2