1959 | RAIMONDI | PARABIAGO, MILAN
on


1959 | LA MARCA ITALIANA | PARABIAGO, MILAN |
on


SS33 | THE MIRABILE SHOE FACTORY | PARABIAGO, MILAN
on


70's | LYDIA | BY GIOVANNI MARAZZINI | PARABIAGO, MILAN |
on


1938 | ZENITH BY GINO BOCCASILE
on


1973 | MAGOS | LENO, BRESCIA |
on


1975 | ENZO CARAMASCHI | ARESE, MILAN |
on


1978 | CAIMAR | VIGEVANO |
on

 

Archive